Mag uw bedrijfswagen volgend jaar de binnensteden nog in?

Bijna een kwart van de bestelauto's mag vanaf 2025 zero-emissiezone niet in

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert dat bijna een kwart van alle bestelauto's in Nederland vanaf het komende jaar geweerd zal worden uit een groot aantal binnensteden wegens hun te hoge vervuilingsniveau. Op 1 januari waren er bijna 228.000 bestelauto's geregistreerd in Nederland met een emissieklasse van 4 of lager.

Deze voertuigen stoten een aanzienlijke hoeveelheid schadelijke stoffen uit en zullen daarom vanaf volgend jaar niet meer worden toegelaten tot zero-emissiezones, tenzij ze speciale vrijstellingen of ontheffingen ontvangen. Bestelauto's met een emissieklasse van 5 of 6 zullen te maken krijgen met een overgangsperiode, terwijl meerdere gemeenten vanaf 1 januari 2025 dergelijke zones zullen instellen.

Het CBS meldt ook dat het aandeel bestelauto's met een lage emissieklasse gestaag afneemt. In 2020 had nog 39 procent van alle bestelauto's een emissielabel van 4 of lager.

Van de bedrijven met bestelauto's had 38 procent in 2022, het meest recente jaar waarover het CBS beschikt, een bestelwagen in een van de laagste emissieklassen. Omdat een steeds kleiner deel van de bestelauto's een lage emissieklasse heeft, is dat percentage bedrijven inmiddels iets gedaald, aldus het statistiekbureau.

Openbaar bestuur

Met name in het openbaar bestuur, zoals gemeenten of de politie, en in de landbouw, bosbouw en visserij hadden bedrijven of overheidsinstanties vaak een bestelwagen in een lagere emissieklasse. Deze sectoren hebben ook relatief meer bestelauto's in vergelijking met andere branches, volgens het CBS. Bouwbedrijven hadden het laagste aandeel bestelauto's die beïnvloed zouden worden door de zero-emissiezones.

Zero-emissiezones in 16 steden

Zestien gemeenten zullen in 2025 een zero-emissiezone invoeren. Een tiental andere gemeenten overweegt deze maatregel op een later tijdstip in te voeren. Gemeenten nemen deze stappen om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren en de overgang naar schoner goederenvervoer te versnellen. Deventer heeft het hoogste percentage bedrijven met een bestelauto in de lage emissieklassen, terwijl Den Haag het laagste percentage heeft.

Meer info over zero-emissiezones

Kom in contact

Wilt u uw wagenpark verduurzamen?