Duurzaamheid

Uw wagenpark verduurzamen

Duurzame mobiliteit is voor bedrijven een steeds belangrijker onderwerp aan het worden. En dat is terecht, want werkverkeer heeft een groot aandeel in de CO2 uitstoot. Werkverkeer is namelijk de aanleiding voor meer dan de helft van het aantal gereden kilometers in Nederland. Erg belangrijk dus dat bedrijven hun wagenpark gaan verduurzamen en hun werknemers stimuleren om duurzamer te reizen. Om deze trend bij bedrijven op gang te brengen is er in het Klimaatakkoord 2030 opgenomen dat bedrijven met meer dan 100 medewerkers hun CO2 uitstoot moeten reduceren. We leggen u uit welke maatregelen een organisatie kan treffen om de CO2 uitstoot te reduceren.

Duurzaamheidsverslag over 2023

Duurzaam ondernemen is een vast onderdeel in onze bedrijfsvoering. Al tien jaar hebben we hierop een duidelijke visie. In dit derde MVO-verslag leest u meer over de praktische uitwerking van ons beleid op het terrein van duurzaam ondernemen.

Klimaatakkoord 2030

In het Klimaatakkoord 2030 is een CO2 quotum op mobiliteit opgenomen. Het streven van het Klimaatakkoord 2030 is namelijk om 8 miljard zakelijke (auto)kilometers minder te rijden in 2030. Het CO2 quotum houdt in dat bedrijven met meer dan 100 medewerkers een CO2 doel per medewerker op het gebied van mobiliteit krijgen opgelegd.

Duurzaam vervoer

Erg belangrijk dus voor bedrijven om de CO2 uitstoot te reduceren. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk om uw werknemers duurzame vormen van vervoer te bieden. Dit kunt u op verschillende manieren doen; u kunt uw wagenpark verduurzamen en uw werknemers alternatieve vormen van vervoer bieden.

Wagenpark verduurzamen

Uw wagenpark kunt u verduurzamen door er voertuigen in op te nemen die minder CO2 uitstoten, zoals bijvoorbeeld elektrische auto’s of fietsen. Wanneer u uw wagenpark wilt verduurzamen, is het van belang dat u inzicht heeft in welke voertuigen u in uw bezit heeft. Ook is het belangrijk om te weten wat de uitstoot per voertuig ongeveer is. Daarnaast komt u voor diverse keuzes te staan, zoals bijvoorbeeld kopen of leasen. Amega Fleet ondersteunt u hier graag bij en ontzorgt u gedurende het gehele proces!

Alternatieve vormen van vervoer

Een andere manier om uw wagenpark te verduurzamen, is door uw werknemers alternatieve vormen van vervoer te bieden. Veel bedrijven stellen enkel een auto ter beschikking aan hun medewerkers om naar het werk te reizen. Dit terwijl het niet altijd de snelste en duurzaamste manier is voor de werknemer. Voor veel werknemers zal een combinatie van vervoermiddelen mogelijk de snelste manier zijn om naar het werk te reizen. Echter is het niet altijd eenvoudig om uw werknemers meerdere vormen van vervoer te bieden in verband met de administratie die hierbij komt kijken. De mobiliteitskaart biedt hierin de oplossing.

Mobiliteitspas

De mobiliteitskaart is een pas waarmee op eenvoudige wijze gebruik kan worden gemaakt van diverse vormen van vervoer. Zo kan een werknemer de OV-fiets gebruiken om naar het station te fietsen, vervolgens pakt de werknemer de trein om naar de stad van bestemming te reizen en tot slot pakt de werknemer een elektrische deelauto voor een het laatste stuk naar kantoor. Alle kosten die zijn gemaakt gedurende deze reis worden in één overzicht gebundeld, zodat u het overzicht behoudt. Door deze flexibiliteit kan een werknemer veel eenvoudiger gebruik maken van duurzame vormen van vervoer!

Interesse om uw wagenpark te verduurzamen?

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van het verduurzamen van uw wagenpark? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.