Bent u al voorbereid op het CO2-quotum voor grote bedrijven?

Vanaf 2023 nieuwe regelgeving CO2 uitstoot grote bedrijven voor zakelijk verkeer

Organisaties zorgen voor veel CO2-uitstoot via het woon-werkverkeer en zakelijke verkeer van werknemers. De ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ is onderdeel van het Klimaatakkoord en geldt voor werkgevers met minimaal 100 werknemers. Het kabinet verlangt van grote werkgevers dat zij de CO2-uitstoot die ontstaat door het reisgedrag van werknemers, gaan monitoren.

De regeling geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers en draagt bij aan het verduurzamen van zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Omdat meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer werkgerelateerd is, kunnen werkgevers in het algemeen een grote rol spelen in het verduurzamen daarvan.

Interesse in het aanbieden van een Fiets van de Zaak?

Wist u dat er in het Klimaatakkoord 2030 is opgenomen dat bedrijven met meer dan 100 medewerkers vanaf 2023 een maximale hoeveel CO2 per medewerker mogen uitstoten op het gebied van mobiliteit?

Wat is het doel?

De regeling heeft als doel om, samen met de uitvoering van de koplopersafspraken uit het Klimaatakkoord, op werkgebonden personenmobiliteit CO2-reductie te realiseren. Voor zakelijke mobiliteit geldt daarom vanaf de start (1/1/2023) een maximumnorm, bepaald op het Nederlandse gemiddelde. De werkgevers die nog niet aan de norm voldoen, hebben vier jaar de tijd (tot 1/1/2026) om acties te ondernemen die leiden tot minder zakelijke kilometers, meer gebruik van OV of fiets, of een grotere inzet van schonere voertuigen

Wie raakt deze regeling?

De regeling geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers en draagt bij aan het verduurzamen van zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Omdat meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer werkgerelateerd is, kunnen werkgevers in het algemeen een grote rol spelen in het verduurzamen daarvan.

 

Hoe vertaalt deze regelgeving zich tot de bedrijfsvoering?

De regeling verplicht de werkgevers tot een jaarlijkse rapportage van de werkgebonden personenmobiliteit. Na het voldoen aan de rapportageplicht krijgen werkgevers een basisrapport terug dat hen kan helpen met het verduurzamen van mobiliteit, met een terugkoppeling van de eigen CO2-reductie en suggesties voor acties of meer informatie. Zij kunnen zo zelf monitoren waar zij staan en weten welke acties ondernomen kunnen worden om de werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen. Na deze eerste periode van 4 jaar, evalueert het ministerie in 2026 de behaalde CO2-reductie. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie kan voor de 2e periode van 4 jaar (2026 t/m 2029) de norm voor zakelijke mobiliteit worden aangepast en kan een norm voor woon-werkmobiliteit worden ingesteld.

Fiets van de zaak de oplossing?

Wilt u met uw bedrijf op korte termijn CO2 reduceren? Door werknemers uit de auto te halen en te stimuleren om met de fiets naar werk te komen, wordt de dagelijkse CO2-uitstoot lager. Hierdoor kunnen uw medewerkers zich op eenvoudige en duurzame wijze van A naar B verplaatsen. Zodoende draagt deze CO2-reductie bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen. 

Beperk CO2-uitstoot

Op lopen na, is er geen manier van reizen zo milieuvriendelijk als de fiets. De gemiddelde CO2-uitstoot van één kilometer rijden met een auto is 0,22 kg. Met een elektrische fiets die met grijze stroom wordt opgeladen is dat 0,007 kg, ofwel 97% lager. En nemen medewerkers de fiets? Dan wordt er al helemaal geen CO2 uitgestoten! Door personeel te stimuleren vaker de fiets te pakken naar het werk, is het dus mogelijk om snel veel CO2 te besparen en zodoende de impact op het klimaat te verkleinen.

97% minder CO2-uitstoot bij een elektrische fiets

Geen uitstoot bij een niet-elektrische fiets

Snel zichtbaar resultaat op de bedrijfsuitstoot

Emissievrij woon-werkverkeer

Voldoen aan het verplichte CO2-quotum vanaf 2023

Nog veel winst te behalen

In Nederland neemt nog steeds de meerderheid de auto naar het werk. Als echt fietsland valt er dus nog winst te behalen! Door vaker de fiets te pakken en de auto te laten staan, stoten we namelijk veel minder CO2 uit en helpen we het klimaat een handje. Daarnaast zijn er nog andere voordelen verbonden aan fietsen, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid van de medewerkers.

Neem contact met ons op!

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van fietsen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!