Personenmobiliteit maakt een groot deel uit van de totale CO2-uitstoot in de wereld. 45% van de totale mobiliteit gerelateerde CO2-uitstoot in Nederland komt van het werkverkeer van personenmobiliteit. De uitstoot in woon-werkmobiliteit is zes keer groter dan de uitstoot in de zakelijke mobiliteit.

In het Klimaatakkoord is er een CO2-reductie gesteld van 12% door werk gerelateerde personenmobiliteit. Er volgt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers daarom een quotum. Amega Fleet wilt u helpen in het voldoen van dit quotum en het opstellen van een duurzame en slimme mobiliteit. 

In het document zijn alle wijzigingen van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit te lezen die zijn gemaakt om de emissies van kooldioxide door het verkeer te beperken. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord.

Download de whitepaper