Duurzame mobiliteit wordt steeds belangrijker. In het Klimaatakkoord zijn er harde doelstellingen gesteld die ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikassen wordt teruggedrongen. Bedrijven moeten dit gaan navolgen. Amega Fleet wilt u helpen in het opstellen van een duurzame en slimme mobiliteit. 

Met het Klimaatakkoord van het kabinet is er een doelstelling gesteld waarbij de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% teruggedrongen moet worden in 2030 ten opzicht van 1990. Dit heeft veel impact op de vijf sectoren (gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik en elektriciteit) waar het klimaatakkoord betrekking op heeft. 

In deze whitepaper wordt een samenvatting gegeven over het Klimaatakkoord voor de sector 'Mobiliteit'. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de belangrijkste afspraken die voor u van belang zijn. 

Download de whitepaper