In 2019 is het Klimaatakkoort gepresenteerd. Dit heeft veel invloed op bedrijven. Bedrijven moeten zich gaan aanpassen op de nieuwe doelstellingen. Amega Fleet wilt u helpen in het opstellen van een duurzame en slimme mobiliteit. 

Het Klimaatakkoord heeft betrekking op vijf betrekkende sectoren: Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Industrie, Landbouw & Landgebruik en Elektriciteit. In het Klimaatakkoord is het belangrijkste doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.  

In deze infographic is een overzichtelijk beeld gevormd van de belangrijkste afspraken en gevolgen van het Klimaatakkoord voor de sector Mobiliteit.

Download de whitepaper