Een verduurzamende gedragsverandering in mobiliteit is belangrijk bij de terugdringen van CO2-uitstoot. Minder verplaatsen en vaker de fiets of het openbaar vervoer gebruiken zal een groot verschil maken in het verminderen van de CO2-uitstoot. 

In het Klimaatakkoord zijn er verschillende opgaven en ambities opgesteld voor de sector mobiliteit. Het Klimaatakkoord richt zich onder andere op het verduurzamen van personenmobiliteit. Het meeste van de kilometers in het personenvervoer is werk gerelateerd. Het doel is om 8 miljard zakelijke kilometers te reduceren in 2030.

In deze whitepaper wordt er ingegaan op de afspraken die gemaakt zijn over de personenmobiliteit.

Download de whitepaper