Een overzicht van het zakelijk wagenparkbeheer in 2018.

De zakelijke rijder is bijtellingsbewust, redelijk merktrouw en matig geïnteresseerd in een mobiliteitsbudget in tegenstelling tot zijn werkgever. Toch is er sprake van een trendbreuk: de auto als arbeidsvoorwaarde is minder belangrijk. Hoewel de mateloos populaire elektrische auto zelfs de gemiddelde loyaliteit omhoog trekt. Aldus enkele uitkomsten uit het Nationale Zakenauto Onderzoek 2018 welke onlangs is gepresenteerd op het Driving Business event van Automobiel Management.

Uit de voorlopige conclusies kwam al naar voren dat de auto als arbeidsvoorwaarde minder belangrijk is dan een afgewogen mobiliteitsaanbod. VMS Insight, dat het NZO uitvoert, spreekt van een trendbreuk. “Het is voor de eerste keer in de historie van het Nationaal Zakenauto Onderzoek dat werkgevers de auto als arbeidsvoorwaarde minder belangrijk vinden dan een afgewogen mobiliteitsaanbod met veel individuele keuzemogelijkheden”, aldus Eric Vousten van VMS Insight.

Weliswaar zal de auto volgens de verantwoordelijken voor het mobiliteitsbeleid een bijzonder belangrijke rol blijven vervullen, dat neemt niet weg dat méér flexibiliteit kunnen bieden aan medewerkers en het invoeren van een mobiliteitsbudget de belangrijkste aandachtspunten voor de nabije toekomst zijn. Zo’n 20% van de bedrijven verwacht de komende drie jaar een mobiliteitsbudget in te voeren (was in 2017: 15%). Zij denken dat dan 25% van alle zakelijke rijders in het bedrijf er gebruik van zal maken. Redenen om het mobiliteitsbudget aan te bieden zijn veel minder vaak dan voorheen ‘lagere mobiliteitskosten’ en ‘duurzaam en verantwoord ondernemen’ en veel vaker ‘voldoen aan de wens van medewerkers naar meer flexibiliteit’. De groep rijders die daadwerkelijk geïnteresseerd is in een mobiliteitsbudget is klein. De concrete gebruiksintentie van zakelijke rijders om over te stappen naar een mobiliteitsbudget is 4%. Gelijk aan 2016, maar minder dan in 2017 (6%).

Minder zakenauto’s?

Of er dan ook minder zakenauto’s worden verwacht: 34% van de bedrijven verwacht dat wel, maar vorig jaar lag dat aantal nog op 42%. Vier op de tien bedrijven die een afname voorspellen, gaan ervan uit dat de totale mobiliteitsbehoefte afneemt en er minder auto’s nodig zijn. Beter benutten van het overblijvende wagenpark, inzet van poolauto’s of inzet van andere vervoersvormen wordt door nog eens 40% aangedragen als andere manieren om in de totale mobiliteitsbehoefte te voorzien.

Verduurzaming van mobiliteit staat wel bij veel bedrijven op de agenda. Het gebeurt met allerlei activiteiten, vooral door te sturen op autokeuze (52%). Maar het mag géén geld kosten, zo is de overheersende mening. Bij 23% (33% bij grote bedrijven) mag verduurzaming wél geld kosten en/of is zelfs gebudgetteerd. Het reduceren van de CO2-uitstoot is voor een derde van alle bedrijven een belangrijk onderdeel van het beleid. Vooral grote bedrijven hanteren een maximale CO2-uitstoot en hebben doelstellingen voor een emissievrije toekomst.

EV de nieuwe diesel

Wat betreft het bijtellingsbewustzijn van de zakelijke rijder: ev’s zijn mateloos populair. Het heeft zelfs effect op de attractiviteitscijfers van het gehele merk. Voor het eerst sinds jaren is de gemiddelde loyaliteit van alle merken tezamen toegenomen naar 44% (2017: 38%). Dat komt voornamelijk door de merken met een interessant Full EV aanbod, zoals Hyundai, Kia en Nissan. Die stijgen op de attractiviteitsladder. Jaguar behoudt zijn hoge positie dankzij de I-Pace. Ook de attractiviteit van de premium merken Audi, BMW en Volvo stijgt; van deze merken is algemeen bekend dat ze op relatief korte termijn volledig elektrische auto’s gaan introduceren.

EV zou dan ook zomaar de nieuwe diesel kunnen worden van de zakelijke markt. Zakelijke rijders verwachten een sterke afname van diesel (van 51% huidige auto naar 29% volgende auto), een verschuiving naar benzine en een sterke toename van volledig elektrisch (van 2% huidige auto naar 17% volgende auto). Vooral berijders van een hybride en plug-in hybride zijn van plan om volledig elektrisch te kiezen (resp. 21% en 40%).

Groei van het wagenpark

Het afgelopen jaar is de groei van het wagenpark aan het toenemen met 1,2% en bestaat het totale Nederlandse wagenpark op 9.716.156 voertuigen. Amega Fleet biedt opties met betrekking tot uw wagenpark. 

Is uw wagenpark toe aan vernieuwing? Ontdek onze Amega Fleetdeal