Duurzaamheid binnen Amega Fleet

Duurzaamheid voor Amega gaat verder dan zijn producten en diensten. De eigen interne duurzaamheid staat voorop en blijkt door onze duurzaamheidsverklaring die in 2012 is opgesteld met een duidelijk ambitieniveau en heldere doelstellingen.

Onze duurzaamheidsverklaring: 

 • Een stuurgroep komt geregeld bij elkaar om nieuwe initiatieven te ontplooien en duurzame mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen.
 • Amega is lid van het sectorinitiatief 'Bewust en verantwoord omgaan met energie' voor de regio Zuidwest & Midden Nederland. Het initiatief richt zich op;
  - het bereiken van resultaten voor bewustwoording bij het eigen personeel.
  - de technische maatregelen die genomen kunnen worden.
  - het tonen van leiderschap door voorbeeldgedrag te tonen.
  - proactief te investeren in de energiereductie.
 • In samenwerking met de ANWB en de Climate Neutral Groep compenseren wij de CO2-uitstoot van onze klanten.
 • ISO 14001, een internationaal geaccepteerde norm voor een goed milieumanagementsysteem, dat structureel aandacht geeft aan het milieu binnen onze bedrijfsvoering.
 • Bedrijfsambassadeur Oxfam Novib. Deze organisatie zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar een klein krediet. En daarmee de kans een eigen bedrijfje en een zelfstandig bestaan op te bouwen voor hun eigen toekomst én dat van hun land.